Administratieve dienstverlening

 • Opzetten van de administratie
 • Het verwerken en bijhouden van de financiële administratie
 • Controle van de door cliënt bijgehouden financiële administratie
 • Salarisadministratie
 • Opstellen van tussentijdse rapportages (indien gewenst)
 • Samenstellen van de jaarrekening
 • Beoordeling en bespreken van de jaarrekening

Fiscale dienstverlening

 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Aangifte loonbelasting
 • Aangifte vennootschapsbelasting
 • Aangifte omzetbelasting
 • Aangifte dividendbelasting
 • Aangifte erfbelasting
 • Pensioenaangifte

Overige dienstverlening

 • Begeleiding van startende ondernemers
 • Advies en begeleiding bij budgetteringen
 • Correspondentie met belastingdienst en uitvoeringsinstanties
 • Opstellen bezwaar- en beroepsschriften
 • BTW teruggave zonnepanelen