De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt zeer waarschijnlijk per 1 januari 2016. De Tweede Kamer is namelijk akkoord gegaan met het wetsvoorstel ‘Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’. Deze nieuwe regeling voor het bepalen van de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers vervangt de VAR als ook de Eerste Kamer de wet na het zomerreces aanneemt.

Nu al overeenkomsten voorleggen:
Opdrachtgevers en zzp’ers kunnen hun overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen om te laten beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking. Als de opdrachtgever en zzp’er daadwerkelijk werken volgens de overeenkomst is de opdrachtgever gevrijwaard van naheffing van loonheffingen. Goedgekeurde overeenkomsten komen beschikbaar op de site van de Belastingdienst. Omdat de Belastingdienst veel aanvragen verwacht, kunt u nu al overeenkomsten voorleggen. Overeenkomsten met toelichting kunt u mailen naar: alternatiefvar@belastingdienst.nl

Als u een overeenkomst ter beoordeling naar de Belastingdienst stuurt, moet u naast enkele algemene gegevens ook het volgende aangeven:
1. of de overeenkomst voor 1 opdrachtgever of meer opdrachtgevers is bedoeld;
2. een volledig overzicht van alle afspraken;
3. wat de werkzaamheden zijn en onder welke omstandigheden de opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert;
4. of de overeenkomst door bemiddeling tot stand is gekomen;
5. welke specifieke regelgeving of certificeringeisen gelden;
6. eventuele richtlijnen of algemene voorwaarden.

Bron: nieuwsbrief FKA